Privacyverklaring.


Dit is de website van MooieVoetenBreda


Ik maak gebruik van de volgende URL Links:

www.mooievoetenbreda.nl.Mijn contactgegevens als ambulant pedicure zijn:

Saskia Van Thillo
Telefoonnummer 06-50670734
info@mooievoetenbreda.nl

Gevestigd te Breda Nederland

.

KvK 71064508

BTW-ID: NL001675192B55Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens welke ik alleen gebruik voor een optimale behandeling. Deze gegevens worden niet digitaal opgeslagen. De anamnese wordt bij de eerste afspraak afgenomen en handmatig verwerkt op de daarvoor bestemde anamnese kaarten. Deze worden door mij in een afgesloten ruimte bewaard en dus niet zichtbaar voor derden.

Deze anamnese kaarten bevatten de volgende gegevens:

N.a.w. gegevens klant

Telefoon/email  gegevens
Geboortedatum
Geslacht
Staat van de voeten
Eventueel medicijngebruik wanneer dit in het belang is van de behandeling.


De anamnese kaart kan op verzoek ingezien worden door desbetreffende klant in het bijzijn van de hierboven vermelde persoon (Saskia Van Thillo)  via bovenstaande contactgegevens. De anamnese worden niet gedeeld of geraadpleegd door derden. Bij iedere afspraak wordt deze anamnese kaart meegenomen door mij (Saskia Van Thillo). Op uw verzoek kunt u via bovenstaande contactgegevens uw persoonsgegevens laten vernietigen. De gegevens welke op de anamnese kaart worden vermeld worden nooit aan derden verleend of geraadpleegd. 


Afspraken worden handmatig genoteerd in de daarvoor bestemde agenda. Deze agenda is alleen  inzichtelijk gemaakt voor mij (Saskia Van Thillo) en niet voor derden. De agenda wordt in een afgesloten ruimte bewaard.


Bij een bezoek aan mijn website worden de volgende gegevens bewaard:

- uw e-mailadres indien u boodschappen/vragen/terugbelverzoek plaatst op deze website
- uw e-mailadres/telefoonnummer indien u dit aan ons communiceert via het contactformulier
- de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd heeft om naar mijn site te gaan
- alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op mijn site geraadpleegd heeft
- alle informatie die u vrijwillig verstrekt heeft (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt voor de hieronder vermelde doeleinden:

de inhoud van mijn website te verbeteren
de inhoud en de lay-out van mijn pagina’s te individualiseren voor elke individuele bezoeker.


De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

De gegevens op het digitale contactformulier, wat door u wordt ingevuld, worden direct na beantwoording door MooieVoetenBreda verwijderd. En niet voor verdere doeleinde gebruikt.  

Op deze site wordt gebruik gemaakt van cookies met de volgende doeleinden (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek):

-om uw voorkeuren te registreren
-om informatie te registreren die eigen is aan u,zoals de webpagina’s die u geraadpleegd heeft om naar mijn site te gaan
-om u bij een volgend bezoek aan mijn site op de hoogte te stellen van nieuwigheden die u zouden kunnen interesseren
-om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere -dienstverlening te bieden
-om ervoor te zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde advertenties ontvangt
-om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordtIk heb geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als ik uw gegevens overdraag of ontvang op onze website, gebruik ik altijd de

coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Hoe neemt u contact met mij op in verband met ons privacybeleid ? 

Als u wenst te reageren op mijn privacybeleid, kunt u contact met mij opnemen gebruikmakende van de volgende communicatiemiddelen:

Per email: info@mooievoetenbreda.nl
Per telefoon: 06-50670734

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van mijn bedrijf, kunt u contact met mij opnemen. Dit kunt u doen middels de hierboven vermelde contactgegevens. Echter uw e-mailadres wordt alleen gebruikt wanneer u mij per e-mail een vraag heeft gesteld/of om een afspraakbevestiging heeft gevraagd.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het contactformulier op mijn website, kan ik telefonisch contact met u opnemen met betrekking tot informatie over mijn diensten en afspraakbevestiging.. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, kunt u contact met mij opnemen. Dit kunt u doen middels de hierboven vermelde contactgegevens. 

Mijn bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons «privacy-beleid». In dat geval, zal ik contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan mijn reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verleen ik aan de bezoekers van mijn website toegang tot alle informatie die ik van hen bijhoud. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met mij op te nemen. Dit kan volgens bovenstaande contactgegevens..

Op verzoek bied ik de bezoekers van mijn website de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die ik van hen bijhoud, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen via bovenstaande contactgegevens.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, via de hierboven vermeldde contactgegevens.

Google Analytics disclaimer

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Ik wijs  u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren:http:tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl 

U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op uw website geplaatst, dat zorgt dat u gegevens niet meer worden verzameld als u deze website bezoekt.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Ik wijs u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.


reCAPTCHA

Ik gebruik de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina:https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

 

MooieVoetenBreda
info@mooievoetenbreda.nl
Tel +0650670734

Rabobank NL09RABO0328910112
BTW NL140270590B01
K.v.K-nummer 71064508
 

Info